ПАРТНЬОР ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА
ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ

Инвестирайте в бъдещето на бизнеса си

Иновативни Фотоволтаични
системи от SIS Solar

SIS Solar е водещ интегратор на персонализирани проекти за изграждане на фотоволтаични централи.

Иновативни решения както към бизнес клиенти със собствени производства, така и към инвеститори, които желаят да генерират дългосрочен пасивен доход чрез централи за директна продажба.

НИЕ КАТО ЕКСПЕРТИ

Решение

Ефективни персонализирани фотоволтаични решения, подходящи за инсталиране, както върху покриви, така и на земя.

Изпълнение

Проектиране, монтаж и пускане в експлоатация с гаранция за изпълнение на фотоволтаичната централа.

Поддръжка

Извън гаранционно техническо обслужване и поддръжка на фотоволтаичната централа.

Собствено потребление

При този вариант произведената енергия от фотоволтаичната централа се усвоява директно от консуматорите в обекта/ производството.

Продажба на електроенергия

При този вариант произведената енергия се продава на обслужващото вашия регион ЕРП или на друг търговец на независима енергийна борса.

Инвестиционна цел

При този вариант ние ще инвестираме във вас, изграждайки фотоволтаична центрла на вашия имот, а Вие, като собственик, ще получавате процент от приходите.

ПРЕДИМСТВА

ПРОЕКТИ

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС